macOS High Sierra

Navigation commands

Bruk disse kommandoene til å utføre handlinger som å flytte rundt på skjermen, flytte inne i vinduer og nettsider, og til å styre markørsporing. VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Merk: Når VoiceOver er på, kan du angi VoiceOver-kommandoer ved å bruke fn- og talltastene med VoiceOver-spesialtasten, som et alternativ til å bruke funksjonstastene (F1 til F12). Hvis du for eksempel vil åpne VoiceOver-verktøy, kan du trykke på Kontroll-Tilvalg-fn-8 (i stedet for Kontroll-Tilvalg-F8).

Hvis du bruker funksjonstastene (F1 til F12), er det mulig du må holde nede Fn-tasten, avhengig av hvordan du har konfigurert funksjonstaster i Tastatur-valgpanelet.

Flytt VoiceOver-markøren opp

VO-pil opp

Flytt VoiceOver-markøren ned

VO-pil ned

Flytt VoiceOver-markøren til venstre

VO-venstrepil

Flytt VoiceOver-markøren til høyre

VO-høyrepil

Flytt øverst i det synlige området (for eksempel et vindu eller et tekstområde) der VoiceOver-markøren befinner seg

VO-Skift-Home

På noen tastaturer trykker du på VO-fn-venstrepil.

Flytt nederst i det synlige området (for eksempel et vindu eller et tekstområde) der VoiceOver-markøren befinner seg

VO-Skift-End

På noen tastaturer trykker du på VO-fn-høyrepil.

Flytt øverst i det synlige området (for eksempel et vindu eller et tekstområde) der VoiceOver-markøren befinner seg, og rull hvis det er nødvendig

VO-Home

På noen tastaturer trykker du på VO-Skift-fn-venstrepil.

Flytt nederst i det synlige området (for eksempel et vindu eller et tekstområde) der VoiceOver-markøren befinner seg, og rull hvis det er nødvendig

VO-End

På noen tastaturer trykker du på VO-Skift-fn-høyrepil.

Flytt øverst i et vindu, til første objekt i Dock, eller til første objekt på skrivebordet, avhengig av plasseringen din

VO-Kommando-Home

På noen tastaturer trykker du på VO-Kommando-fn-venstrepil.

Flytt til nederste høyre hjørne i et vindu, til siste objekt i Dock, eller til siste objekt på skrivebordet, avhengig av plasseringen din

VO-Kommando-End

På noen tastaturer trykker du på VO-Kommando-fn-høyrepil.

Flytt vinduet som inneholder VoiceOver-markøren frem, slik at det blir det aktive vinduet

VO-Skift-F2

Åpne objektvelgeren

VO-I

Åpne rotoren

VO-U

Gå til Dock

VO-D

Gå til skrivebordet

VO-Skift-D

Gå til menylinjen

VO-M

Gå til statusmenyene i menylinjen

VO-M-M

Åpne en kontekstmeny

VO-Skift-M

Gå til et koblet objekt (for eksempel fra en melding i meldingslisten i Mail til meldingsforhåndsvisningen).

VO-J

Midlertidig deaktivere eller aktivere markørsporingsalternativene du valgte i VoiceOver-verktøy. Kommandoen endrer ikke innstillingene i VoiceOver-verktøy.

VO-Skift-F3

Flytt VoiceOver-markøren til tastaturfokus

VO-Skift-F4

Flytt tastaturfokus til VoiceOver-markøren

VO-Kommando-F4

Flytt VoiceOver-markøren til musepekeren

VO-Skift-F5

Flytt musepekeren til VoiceOver-markøren

VO-Kommando-F5

Gå fra gjeldende plassering til en åpen inndatametode eller et autokorrigeringspanel, og gå deretter tilbake til den opprinnelige plasseringen

VO-Skift-J

Finn tekst

VO-F

Gå i sløyfe gjennom søkeobjekthistorie mens du finner tekst

VO-pil opp eller -pil ned

Flytt VoiceOver-markøren i gitt retning, og bryt når det er nødvendig

VO-Kommando-Skift-piltastene

Angi eller fjern et fokuspunkt

VO-Skift-[fokuspunktnummer]

Flytt til et fokuspunkt

VO-[fokuspunktnummer]

Hør en beskrivelse av et fokuspunkt

VO-Kommando-[fokuspunktnummer]

Slår av og på registrering av endringer for et fokuspunkt

VO-Kommando-Skift-[fokuspunktnummer]

Åpne Fokuspunktvelger

VO-Skift-X

Gå til neste fokuspunkt

VO-]

Gå til forrige fokuspunkt

VO-[

Flytt tilbake til en overordnet mappe

VO-Kommando-\

Hopp til sorteringsknappen i en kolonneoverskrift i en tabell

VO-|

Hvis tabellen også inneholder en radtittel, viser VoiceOver en meny der du velger en kolonne- eller radtittel. Trykk på VO-høyrepil til du hører tittelen du vil ha, og trykk på mellomromstasten.