macOS High Sierra

Orientation commands

Bruk disse kommandoene til utføre handlinger som å høre informasjon om det aktuelle objektet og det som er åpent på skjermen. VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Merk: Når VoiceOver er på, kan du angi VoiceOver-kommandoer ved å bruke fn- og talltastene med VoiceOver-spesialtasten, som et alternativ til å bruke funksjonstastene (F1 til F12). Hvis du for eksempel vil åpne VoiceOver-verktøy, kan du trykke på Kontroll-Tilvalg-fn-8 (i stedet for Kontroll-Tilvalg-F8).

Hvis du bruker funksjonstastene (F1 til F12), er det mulig du må holde nede Fn-tasten, avhengig av hvordan du har konfigurert funksjonstaster i Tastatur-valgpanelet.

Hør en oppsummering av åpne programmer

VO-F1

Åpne programvelgeren

VO-F1-F1

Hør en oppsummering av det gjeldende vinduet

VO-F2

Åpne vinduvelgeren

VO-F2-F2

Hør målene på det aktuelle vinduet og den delen av skjermen der det befinner seg

VO-Kommando-Skift-F2

Hør plasseringen til det aktuelle vinduet og hvorvidt noe overlapper det

VO-Kommando-Skift-F2-F2

Hør en beskrivelse av objektet i VoiceOver-markøren, inkludert gjeldende status for objektet, for eksempel om en avkrysningsrute er markert, eller prosentverdien for en skyvekontroll

VO-F3

Hør målene på det aktuelle objektet og den delen av skjermen der det befinner seg

VO-Kommando-Skift-F3

Hør plasseringen til det aktuelle objektet og hvorvidt noe overlapper det

VO-Kommando-Skift-F3-F3

Hør en beskrivelse av objektet som har tastaturfokus, inkludert gjeldende status, for eksempel om en avkrysningsrute er markert, eller prosentverdien for en skyvekontroll

VO-F4

Hør detaljer om objektet som har tastaturfokus

I tekst hører du plasseringen til innsettingspunktet i forhold til øvre venstre hjørne for tekstobjektet der innsettingspunktet er plassert. Du kan for eksempel høre «Innsettingspunktet er fem centimeter til høyre, 15 centimeter nedenfor øvre venstre hjørne av rediger tekst.”

VO-F4-F4

Hør en beskrivelse av objektet under markøren , inkludert gjeldende status for objektet, for eksempel om en avkrysningsrute er markert, eller prosentverdien for en skyvekontroll

VO-F5

Hør plasseringen til markøren som x- og y-koordinater på skjermen, i forhold til øvre venstre hjørne på skjermen

VO-F5-F5

Hør plasseringen til markøren som x- og y-koordinater i forhold til gjeldende vindu

VO-F5-F5-F5

Les det markerte objektet

VO-F6

Les innholdet i VoiceOver-markøren

VO-A

Les det synlige innholdet i vinduet, Dock eller på skrivebordet, avhengig av plasseringen din

VO-Skift-W

Gjenta det siste som ble lest opp

VO-Z

Kopier det siste som ble lest opp til Utklipp

VO-Skift-C

Arkiver det siste som ble lest opp og krasjloggen til en fil på skrivebordet for problemløsingsformål

VO-Skift-Z