macOS High Sierra

General commands

Bruk disse kommandoene til å utføre handlinger som å slå VoiceOver på og av, få hjelp eller å endre grunnleggende innstillinger. VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Merk: Når VoiceOver er på, kan du angi VoiceOver-kommandoer ved å bruke fn- og talltastene med VoiceOver-spesialtasten, som et alternativ til å bruke funksjonstastene (F1 til F12). Hvis du for eksempel vil åpne VoiceOver-verktøy, kan du trykke på Kontroll-Tilvalg-fn-8 (i stedet for Kontroll-Tilvalg-F8).

Hvis du bruker funksjonstastene (F1 til F12), er det mulig du må holde nede Fn-tasten, avhengig av hvordan du har konfigurert funksjonstaster i Tastatur-valgpanelet.

Slå VoiceOver på eller av

Kommando-F5

Lås og lås opp VoiceOver-spesialtasten

VO-;

Åpne VoiceOver-verktøy

VO-F8

Starte tastaturhjelp

VO-K

Åpne VoiceOver-hjelpmenyen

VO-H

Åpne VoiceOver Hurtigstart

VO-Kommando-F8

Åpne VoiceOver-hjelp på Internett

VO-?

Les hjelpeetiketten for det gjeldende objektet

VO-Skift-H

Les VoiceOver-hintet for det gjeldende objektet

VO-Skift-N

Åpne Kommandohjelp-menyen

VO-H-H

Åpne Finn kommandoer-menyen

VO-Skift-F

Lukke en meny eller rotor, stoppe en handling, eller gå ut av en modus

esc eller fn-tabulatortasten

Fortell VoiceOver at neste tastetrykk eller tastekombinasjon skal ignoreres

VO-tabulator

Åpne detaljnivårotoren

VO-V

Trykk deretter på venstrepil- eller høyrepiltasten for å velge innstillingen. Bruk pil opp- og pil ned-tastene til å endre nivået for innstillingen.

Øk forstørrelsen av objektet i VoiceOver-markøren

VO-}

Reduser forstørrelsen av objektet i VoiceOver-markøren

VO-{

Midlertidig skjul eller vis VoiceOver-markøren og tekst- eller punktskrift-panelet

VO-Kommando-F11

Vis eller skjul kun tekstpanelet

VO-Kommando-F10

Endre størrelsen på eller flytte tekstpanelet

VO-Skift-F10

Trykk en gang til for å gå i sløyfe gjennom disse handlingene. Deretter bruker du piltastene til å endre størrelsen på panelet eller flytte det.

Vis eller skjul kun punktskriftpanelet

VO-Kommando-F9

Endre størrelsen på eller flytte punktskriftpanelet

VO-Skift-F9

Trykk en gang til for å gå i sløyfe gjennom disse handlingene. Deretter bruker du piltastene til å endre størrelsen på panelet eller flytte det.

Ordne visuelle elementer (demp lysstyrken, framhev tekst- eller punktskriftpanelet og vis objektet i VoiceOver-markøren midt på skjermen)

VO-F10

Trykk én gang til for å gå tilbake til normal visning.

Aktiver eller deaktiver Talltastaturtilordner

VO-Slett forover

Aktiver eller deaktiver Hurtigtasttilordner

VO-Skift-K

Aktiver eller deaktiver Styreflatetilordner

Trykk på VO-tastene (Kontroll og Tilvalg) og roter to fingre med klokken (aktiver) eller mot klokken (deaktiver)

Slå skjermteppet på eller av:

VO-Skift-F11

Bla gjennom taleinnstillinger (for eksempel stemme, frekvens eller tonehøyde) i rotoren

VO-Kommando-Skift-høyrepil eller -venstrepil

Øk eller reduser gjeldende taleinnstilling (for eksempel stemme, frekvens eller tonehøyde) i rotoren

VO-Kommando-Skift-pil opp eller -pil ned