VoiceOver-spesialtast

VoiceOver-spesialtasten er en tast eller et sett med taster som du holder nede sammen med én eller flere taster for å angi VoiceOver-kommandoer. Du kan angi at VoiceOver-spesialtasten skal være låsetasten (Caps Lock) eller Kontroll- og Tilvalg-tasten som holdes nede samtidig.

VoiceOver-kommandoer representeres som VO-tast, der VO representerer VoiceOver-spesialtasten som er angitt i Generelt-kategorien i VoiceOver-verktøy. For eksempel betyr VoiceOver-kommandoen VO-Skift-M at du skal trykke ned VoiceOver-spesialtasten sammen med Skift- og M-tastene. Avhengig av VoiceOver-spesialtasten du bruker, trykker du på låsetasten (Caps Lock)-Skift-M eller Kontroll-Tilvalg-Skift-M.

Når VoiceOver-spesialtasten er låst, trenger du ikke å trykke på den når du skal angi VoiceOver-kommandoer. For eksempel, for å angi VO-Skift-M trykker du kun på Skift- og M-tastene samtidig. Hvis du vil låse VoiceOver-spesialtasten, trykker du på VO-; (trykk på den igjen for å låse opp spesialtasten).

Hvis du har valgt låsetasten (Caps Lock) som VoiceOver-spesialtast og du vil bruke den for å skrive store bokstaver, trykker du raskt to ganger på den.