macOS High Sierra

Få systeminformasjon om Macen

Når du åpner Systeminformasjon, ser du en systemrapport som inneholder detaljert informasjon om Macen, inkludert følgende:

 • Maskinvaren som er installert på den og koblet til den.

 • Datamaskinens nettverksforbindelser, inkludert de aktive tjenestene, IP-adresser (Internet Protocol) og nettverksforbindelsenes type og hastighet.

 • Datamaskinens programvare, inkludert operativsystem, programmer og kernel-utvidelser. (Du kan se informasjon om versjon, endringsdato og plassering for hvert enkelt programvareobjekt.)

Når du skal åpne Systeminformasjon og vise systemrapporten, klikker du på Launchpad-symbolet i Dock, klikker på Annet, og klikker deretter på Systeminformasjon.

Åpne Systeminformasjon for meg

Vis en systemrapport

 • Se en lengre rapport: Velg Arkiv > Vis mer informasjon. Rapporten kan være noen få megabyte stor.

 • Se en kortere rapport: Velg Arkiv > Vis mindre informasjon. Rapporten inkluderer mesteparten av informasjonen om maskinvare og nettverk, men utelater det meste av programvareinformasjonen.

Skriv ut, arkiver eller send en systemrapport

 • Skriv ut en systemrapport: Velg Arkiv > Skriv ut.

 • Arkiver en systemrapport: Velg Arkiv > Arkiver, og skriv inn et navn og angi hvor rapporten skal arkiveres.

 • Send en systemrapport til Apple: Velg Arkiv > Send til Apple. Hvis du ringer Apple-kundestøtte, kan du hjelpe den som skal hjelpe deg ved å gi ham et eksemplar av systemkonfigurasjonen din.

Vis systeminformasjon i Om denne maskinen

Du kan se informasjon om Macen, inkludert modellnavn, hvilken versjon av macOS du bruker, og annet.

 • Velg Vindu > Om denne maskinen, og klikk på hvilket som helst av følgende.

  • Oversikt: Vis spesifikasjonsinformasjon om Macen.

  • Skjermer: Få informasjon om skjermene som er koblet til maskinen.

  • Lagring: Se hvor mye av lagringsenheten som er i bruk, og hvilke typer informasjon som er lagret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Se brukt og tilgjengelig lagringsplass.

  • Minne: Se hvor mye minne som er installert på maskinen, og hvor mange kortplasser du har tilgjengelig til minneoppgradering. Hvorvidt du har et minnepanel, avhenger av hvilken Mac-modell du har.

  • Kundestøtte: Få tilgang til kundestøtteressurser for macOS-programvare og Mac-maskinvare.

  • Service: Se hvilke alternativer du har for service, kundestøtte og reparasjoner for Macen.

Bruk Aktivitetsmonitor til å få informasjon om minnet på datamaskinen.

Åpne Aktivitetsmonitor for meg

Du finner mer informasjon under Aktivitetsmonitor: Vis minnebruk.