linkaktivitet

En oppgave som tilordnes via en nettadresse. For eksempel en nettkobling eller en fildelingskobling.