aktiv oppgave

En oppgave med minst én aktivitet som ikke er merket som fullført og ikke er sendt til deg, og som du ikke har merket som fullført.