avspillingskontroller

Avspillingskontroller som knappene Start, Pause, Spol framover og Spol bakover, lar deg kontrollere video- eller lydfiler.

På Force Touch-styreflaten kan du spole framover eller bakover, raskere eller saktere, i en QuickTime-film, avhengig av hvor hardt du trykker.

Avspillingskontroller i QuickTime Player. Øverst er volumkontrollen, Spol tilbake-knappen, Start/pause-knappen, Hurtigspoling framover-knappen, AirPlay-knappen og Del-knappen. Nederst er spillehodet, som du kan flytte for å gå til et annet sted i filen.