skjermoppløsning

Oppløsningen til Mac-datamaskinens innebygde eller tilkoblede skjerm avgjør størrelsen på vinduer, dokumenter, symboler og andre objekter som vises på skjermen.

Standardinnstillingen for oppløsningen på skjermen viser skarpest mulig tekst og mest mulig detaljerte bilder. Det anbefales å bruke oppløsningen som velges automatisk, men hvis du vil, kan du konfigurere skjermoppløsningen manuelt. Du kan velge oppløsning i Skjerm-fanen i Skjermer-valgpanelet i Systemvalg.