macOS High Sierra

Legg til eller fjern abonnenter for delte album

Du kan legge til og fjerne abonnenter på de delte albumene dine når som helst. Du kan også endre innstillingene for et delt album, for eksempel om abonnenter kan legge til sine egne bilder i det og om personer uten en Mac eller iOS-enhet kan se det på nettet.

ADVARSEL: Hvis du planlegger å fjerne en abonnent fra et delt album, bør du la abonnenten vite det i tilfelle han eller hun ønsker å arkivere bilder eller videoklipp fra det delte albumet. Når du fjerner abonnenten, fjerner du albumet og albumets innhold fra abonnentens enheter umiddelbart.

Åpne Bilder for meg

Legg til og fjern abonnenter for et delt album

 1. Klikk på et delt album under Delt i sidepanelet.

 2. Klikk på Samarbeid-knapp i verktøylinjen.

 3. Gjør du ett av følgende i Til-feltet:

  • Inviter en ny abonnent: Skriv inn en e-postadresse.

   Hvis personen du inviterer, ikke bruker iCloud, markerer du avkrysningsruten Offentlig nettside.

  • Fjern en abonnent: Marker abonnentens e-postadresse, og trykk deretter på slettetasten.

  • Inviter en abonnent på nytt: Klikk på nedoverpilen ved siden av abonnentens navn, og velg Send invitasjon på nytt.

 4. Klikk på Samarbeid-knapp i verktøylinjen, eller velg et annet delt album.

Når du inviterer (eller sender en invitasjon på nytt) en person til å se et delt album, mottar personen en e-postmelding som ber dem om å abonnere. Når du fjerner en eksisterende abonnent, fjernes albumet umiddelbart fra abonnentens enheter.

Endre innstillinger for abonnenter til et bildealbum

 1. Klikk på et delt album under Delt i sidepanelet.

 2. Klikk på Samarbeid-knapp i verktøylinjen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Tillat at abonnenter kan publisere egne bilder og videoer i albumet: Marker Abonnenter kan publisere.

  • Tillat at personer som ikke har en Mac eller en iOS-enhet, kan vise albumet: Marker Offentlig nettside.

  • Se et varsel hver gang en abonnent endrer et delt album: Marker Varslinger.

   Merk: Abonnenter som viser det delte albumet på nettet kan ikke kommentere objektene i det eller vise nye kommentarer publisert av deg eller andre. Hvis du vil gjøre kommentarer synlige for personer uten Mac eller en iOS-enhet, publiserer du kommentarene før du inviterer personen til å se på det delte albumet.

 4. Klikk på Samarbeid-knapp i verktøylinjen på nytt.