macOS High Sierra

Plasser bilder i en kalender

Når du oppretter en kalender, tildeler Bilder automatisk en layout og plasserer bilder på sidene i kalenderen. Du kan bytte layouten for en kalenderside når som helst. Du kan også velge bakgrunnsfargen for siden.

Åpne Bilder for meg

Endre layouten for en kalenderside

 1. Klikk på en kalender under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Marker den øverste halvparten av en kalenderside, eller dobbeltklikk på siden du vil endre.

 3. Klikk på Valg-knappen i verktøylinjen.

 4. Bla gjennom de tilgjengelige sidelayoutene, og klikk deretter på en sidelayout for å markere den.

  Kalendertemaet du bruker avgjør de tilgjengelige sidelayoutene.

  Kalenderside til venstre med Layoutvalg-vinduet til høyre som viser sidelayouter.
 5. Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, klikker du på en farge i fargelinjen.

Endre størrelsen på et bilde eller legg til et filter

Du kan endre størrelsen på et bilde i rammen og tilpasse hvordan det er plassert. Du kan også bruke et filter på et bilde, for eksempel ved å endre et fargebilde til et svart-hvitt bilde.

 1. Klikk på en kalender under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på måneden som inneholder bildet.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Endre størrelse på et bilde: Dobbeltklikk på bildet du vil endre. Flytt zoom og beskjær-skyveknappen for å forminske eller forstørre bildet, og dra i bildet for å endre plasseringen i rammen.

   Bildevalg-vinduet med Zoom og beskjær-skyveknappen nederst og effektvalg øverst.
  • Få plass til hele bildet i en ramme: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på bildet, og velg Tilpass bilde til ramme. (Denne kommandoen er ikke tilgjengelig for alle temaer.)

   Hvis du tilpasser et bilde til rammen, kan tomme kanter vises på langsidene på bildet slik at den bredeste delen av bildet får plass i rammen.

  • Vend et bilde i en ramme: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på bildet, og velg Vend bilde.

   Når du vender bilder, bør du være oppmerksom på at tekst eller logoer som finnes i bildet kan vises speilvendt.

  • Bruk et filter på bildet: Klikk på et filter for å ta det i bruk.

Flytt et bilde framover eller bakover på en side

Enkelte kalendersidelayouter benytter overlappende bilderammer. Du kan ordne overlappende bilder ved å flytte dem framover og bakover.

 1. Klikk på en kalender under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på siden som inneholder bildet.

 3. Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på et bilde, og velg Legg øverst eller Legg nederst.