macOS High Sierra

Formater tekst i et kort

Når du har valgt et korts tema og layout, kan du endre utseendet på tekst som er inkludert på kortet.

Åpne Bilder for meg

Formater tekst på en kortside

 1. Klikk på et kort under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Klikk på Forside, Innvendig eller Bakside for å velge en kortside (sidealternativer er avhengig av korttypen du oppretter).

 3. Marker teksten du vil formatere.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Velg Rediger > Fonter > Vis fonter, og velg deretter fontalternativene du vil ha.

  • Klikk på Valg-knappen i verktøylinjen, og formater deretter teksten ved hjelp av kontrollene i Tekstvalg-vinduet.

   Et kort med tekst markert og Tekstvalg-vinduet til høyre.

Hvis du ser en advarsel (rød trekant) mens du arbeider med et kort

Hvis du ser en rød trekant med et utropstegn mens du arbeider med et kort, finnes det tekst som ikke passer i den tilgjengelige plassen, enten fordi fonten er for stor eller fordi teksten har for mange tegn.

Trekantvarselsymbol.

Gjør du ett av følgende for å korrigere advarselen:

 • Reduser plassen teksten bruker ved å endre tekstens font, skriftsnitt eller størrelse.

 • Rediger teksten slik at den inneholder færre ord.