macOS High Sierra

Legg til titler, beskrivelser og annet for bilder

Du kan vise og legge til informasjon om bildene dine. Du kan for eksempel se datoen og klokkeslettet for når et bilde ble tatt, informasjon om kameraet som tok bildet, og merker som viser bildets tilstand. Du kan tilordne titler og tekster til bilder, legge til eller endre plasseringen for bilder og endre dato- og tidsinformasjonen som er knyttet til dem. Du kan markere flere bilder i et øyeblikk og legge til eller endre informasjon om dem samtidig.

Åpne Bilder for meg

Vis og legg til informasjon om bilder

Hvis du vil vise eller endre informasjon for bilder, markerer du ett eller flere bilder, og åpner deretter infovinduet.

Infovindu for et bilde.
 • Åpne infovinduet: Dobbeltklikk på et bilde for å vise det, og klikk deretter på Info-knappen i verktøylinjen eller trykk på Kommando-I.

 • Legg til eller endre informasjon: Rediger hva som helst av følgende.

  • Tittel: Skriv inn et navn i Tittel-feltet.

   Tips: Hvis du raskt vil legge til titler på bilder direkte i hovedvinduet i Bilder, kan du velge Vis > Metadata > Titler, klikke i feltet som vises under et bilde når du holder markøren over det, og deretter skrive inn et navn.

  • Beskrivelse: Skriv inn en tekst i Beskrivelse-feltet.

  • Favoritt: Klikk på Favoritt-knappen for å merke bildet som favoritt. Klikk på knappen på nytt for å oppheve merkingen.

  • Nøkkelord: Skriv inn nøkkelord i Nøkkelord-feltet. Mens du skriver, foreslår Bilder nøkkelord du har brukt tidligere. Trykk på returtasten når du er ferdig med å skrive inn et nøkkelord.

   Hvis du vil fjerne et nøkkelord, markerer du det og trykker på slettetasten.

  • Personer: Klikk på Legg til-knapp, og skriv inn et navn for å identifisere en person.

   Hvis du vil identifisere flere personer i et bilde, klikker du på Legg til-knapp og flytter ansiktsidentifikatoren over hver person du vil identifisere.

  • Plassering: Skriv inn et sted i Sted-feltet. Mens du skriver, foreslår Bilder steder du kan velge. Hvis du vil endre et sted, kan du søke etter et annet sted eller endre stedet ved å flytte en nål på kartet. Hvis du vil fjerne stedsinformasjon som du har tilordnet manuelt i et bilde, sletter du den eller velger Bilde > Sted og velger deretter Fjern sted eller Gjenopprett opprinnelig sted. Du kan ikke tilordne et sted hvis ikke maskinen er koblet til Internett.

Vis titler, annen metadata og merker

Bilder kan vise tittelen du tilordner til bilder i infovinduet, metadata (annen informasjon om hvert bilde, for eksempel filtype) og merker som identifiserer om et bilde er redigert, har nøkkelord og annet.

 • Angi at bilder skal vise titler, metadata eller merker: Velg Vis > Metadata > [Metadatanavn].

Merke

Betydning

Redigert merke

Bildet er redigert.

Nøkkelordmerke

Bildet er tilordnet nøkkelord.

Stedsmerke

Bildets plassering er identifisert på et kart.

Favorittmerke

Bildet er merket som favoritt.

Merke for videoklipp

Objektet er en video eller et sakte film- eller tidsforløpklipp.

Referert fil-merke

Originalbildet er lagret på et annet sted (ikke i Bilder-biblioteket på Macen).

HDR-merke

Originalbildet ble tatt som et HDR-bilde (HDR = High Dynamic Range), som kombinerer tre bilder tatt med forskjellig eksponering.

RAW-merke

Originalbildet ble tatt som et RAW +JPEG-bilde, som inkluderer en RAW- og en JPEG-versjon. (Merket vises som en R når du viser RAW-versjonen av et bilde.)

Live Photo-merke

Objektet er et Live Photo-bilde.

Live Photo-merke

Objektet er et Live Photo-bilde stilt inn til å spille av fram og tilbake.

Live Photo-merke

Objektet er et Live Photo-bilde som er stilt inn til å spille av i sløyfe.

Portrett-merke

Objekt er et bilde tatt som et Portrett.

Endre dato og tid for et bilde

Du kan endre datoen og tidspunktet som er knyttet til et bilde. Det kan hende at du vil gjøre dette for å legge til dato og klokkeslett i bilder hvis du reiser til et sted i en annen tidssone, og kameraet tilordner datoer og klokkeslett som er riktige for der du bor, men ikke for stedet du besøker.

 1. Marker bildene du vil endre.

 2. Velg Bilde > Endre dato og tidspunkt.

 3. Angi datoen og tidspunktet du vil ha i Endret-feltet.

 4. Klikk på en tidssone på kartet, og velg om nødvendig nærmeste by.

 5. Klikk på Endre.

Fjern stedsinformasjon fra et bilde

Du kan endre stedsinformasjon som er tilknyttet bilder, eller gjenopprette den opprinnelige stedsinformasjonen.

 1. Marker bildene du vil endre.

 2. Velg Bilde > Sted og velger deretter Fjern sted eller Gjenopprett opprinnelig sted.

Hvis du har tilordnet stedsinformasjon manuelt til et bilde som ikke hadde stedsinformasjon i utgangspunktet, fjernes stedsinformasjonen du har tilordnet, når du velger Gjenopprett opprinnelig sted.