macOS High Sierra

Bruk kurvejusteringer

Du kan bruke Kurver-justeringen til å justere lysstyrken og kontrasten i et bilde. Du kan endre bildets generelle utseende, endre utseendet til bestemte farger (rødt, grønt og blått), og justere innstillinger for svartpunkt, mellomtoner og hvitpunkt.

Bilde før Kurver-justeringer.
Bilde etter Kurver-justeringer.

Kurver-justeringen viser et histogram med en diagonal linje som går fra svartpunktet (nederst til venstre) opp til hvitpunktet (øverst til høyre). Hvis du vil justere lysstyrken eller kontrasten i et bilde, kan du legge til punkter langs linjen ved bestemte steder der du vil endre bildet. Flytt et punkt opp for å øke lysstyrken, og flytt et punkt ned for å redusere lysstyrken. Flytt et punkt mot venstre for å øke kontrasten ved det punktet, og flytt det mot høyre for å redusere kontrasten.

 1. Dobbeltklikk på et bilde, og klikk deretter på Rediger i verktøylinjen.

 2. Klikk på Juster i verktøylinjen.

 3. Klikk på trekanten ved siden av Kurver i Juster-panelet.

 4. Du kan gjøre følgende:

  • Korriger kurvene for et bilde automatisk: Klikk på lokalmenyen under Kurver-symbolet, og velg deretter RGB eller fargen du vil korrigere automatisk, og klikk deretter på Auto.

  • Angi svartpunktet, mellomtoner eller hvitpunktet i histogrammet manuelt: Klikk på Pipette-knappen for punktinnstillingen du vil endre, og klikk deretter på et sted i bildet som best representerer svartpunktet, mellomtonen eller hvitpunktet for bildet.

   Tre pipetter som brukes til å velge svartpunktet, mellomtoner og hvitpunktet for bildet.
   • Svartpunkt: Justerer punktet der svarte områder blir helt svarte (ingen detaljer er synlige).

   • Mellomtoner: Justerer lysheten eller mørkheten for mellomtoneområder på bildet.

   • Hvitpunkt: Justerer punktet der hvite områder er helt hvite.

    Du kan også flytte det øverste eller nederste håndtaket til den diagonale linjen i histogrammet for å endre justeringsområdet for svartpunkt og hvitpunkt. Hvis du for eksempel vil justere hvitpunktet for histogrammet, flytter du det øverste håndtaket til en ny plassering.

  • Juster fargekurvene til et bilde manuelt: Klikk på Legg til punkter-knappen, og klikk deretter på steder på bildet som du vil endre. Hvert klikk legger til et punkt på histogrammets diagonale linje. Du kan også klikke langs den diagonale linjen i histogrammet for å legge til punkter. Når du har lagt til punkter, flytter du punktene for å justere lysstyrken og kontrasten i bildet.

   Kurver-kontroller og Legg til punkter-knappen oppe til høyre.
  • Endre de røde, grønne eller blå fargene i et bilde: Klikk på lokalmenyen under Kurver-symbolet, og velg deretter fargen du vil endre. Klikk på Legg til punkter-knappen, og klikk på steder i bildet som du vil endre. Flytt punktene som er lagt til på den diagonale linjen, for å justere den fargen i bildet.

   Kurver-kontroller som viser RGB valgt i lokalmenyen.