macOS High Sierra

Legg til eller fjern bilder i et kort

Du kan når som helst legge til og fjerne bilder fra et kort.

Åpne Bilder for meg

 1. Klikk på et kort under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Klikk på Forside, Innvendig eller Bakside for å velge en kortside (sidealternativer er avhengig av korttypen du oppretter).

 3. Gjør ett av følgende:

  • Legg til et bilde i en tom bilderamme: Flytt bildet fra Bilder-området nederst i vinduet til bilderammen.

   Et kort med et bilde markert og Legg til-knappen nederst til høyre.

   Hvis bildet du vil ha ikke er i Bilder-området, klikker du på Legg til bilder, markerer bildet, og klikker deretter på Legg til.

   Dra den øverste kanten på Bilder-området for å endre størrelsen og antallet bilder som vises der.

  • Legg til markerte bilder i tomme rammer automatisk: Marker ett eller flere bilder i Bilder-området, og klikk deretter på Autoutfyll.

  • Legg til bilder i alle tomme rammer på en kortside automatisk: Klikk på Autofyll.

  • Flytt et bilde fra en side til Bilder-området eller en annen side: Plasser markøren over bildet, klikk og hold til bildet hopper ut av rammen, og flytt deretter bildet til Bilder-området eller et annet sted.

  • Fjern et bilde fra Bilder-området: Klikk på bildet for å markere det, og trykk deretter på slettetasten.

  • Fjern et bilde fra en side i et kort: Dobbeltklikk på siden du vil endre, marker bildet ved å klikke på det, og trykk deretter på slettetasten.

  • Fjern alle brukte bilder på en kortside: Klikk på Fjern brukte bilder, og klikk deretter på Fortsett.

Tips: Du kan raskt bytte to bilder på en side. Plasser markøren over et bilde, klikk og hold til bildet hopper ut av rammen, og slipp det deretter på et annet bilde.