macOS High Sierra

Eksporter bilder, videoer og lysbildeserier

Eksporter bilder i et valgt format

Du kan eksportere bilder slik at du kan importere og arbeide med dem i andre programmer. Du kan også eksportere et Live Photo som et stillbilde. Du kan velge størrelse og format for de eksporterte bildene.

Åpne Bilder for meg

 1. Marker objektet du vil eksportere.

 2. Velg Arkiv > Eksporter > Eksporter [antall] bilder.

 3. Klikk på Bildetype-lokalmenyen, og velg filtypen for de eksporterte bildene.

  • JPEG oppretter mindre filstørrelser som er egnet til bruk med nettsteder og andre bildeprogrammer.

  • TIFF er et tapsfritt filformat som fungerer godt for overføring av bilder mellom maskiner og programmer.

  • PNG er et annet tapsfritt filformat som er populært for nettbilder.

 4. Klikk på Filnavn-lokalmenyen, og velg hvordan du vil navngi de eksporterte filene (dette trinnet er valgfritt).

  Du kan navngi de eksporterte filene med titlene du har gitt dem i Bilder, med filnavnene eller med filnavn med løpende nummerering. Hvis du velger Fortløpende, kan du angi tekst som vises før hvert nummer (for eksempel, Bursdag01, Bursdag02, og så videre).

 5. Klikk på Undermappeformat-lokalmenyen, og velg hvordan du vil dele de eksporterte filene i mapper.

  Hvis du for eksempel eksporterer bilder fra flere forskjellige øyeblikk, kan du få Bilder til å eksportere hvert øyeblikk som en undermappe oppkalt etter øyeblikket. Velg Ingen for å eksportere bildene som enkeltfiler uten undermapper.

 6. Klikk på Eksporter.

 7. Velg hvor du vil arkivere de eksporterte bildefilene, og klikk deretter på Eksporter.

Tips: Hvis du er logget på iCloud og har slått på iCloud Drive, kan du eksportere videofiler til iCloud Drive og deretter få tilgang til dem fra alle Macer, iOS-enheter eller Windows-PC-er du har konfigurert med iCloud Drive. Hvis du vil vite mer, leser du Arkivere dokumenter med iCloud Drive.

Eksporter bilder med originalformatet

Du kan eksportere bilder med det opprinnelige filformatet som de ble importert til Bilder-biblioteket med. Et Live Photo-bilde eksporteres som to separate filer: en stillbildefil og en videofil.

 1. Marker bildene du vil eksportere.

 2. Velg Arkiv > Eksporter > Eksporter uendret original.

 3. Klikk på Eksporter IPTC som XMP-avkrysningsruten hvis du vil eksportere IPTC-informasjon (tilordnet IPTC-metadata og nøkkelord) som en medfølgende XMP-fil.

  Eksporter original-dialogrute med eksportvalg.
 4. Klikk på Filnavn-lokalmenyen, og velg hvordan du vil navngi de eksporterte filene (dette trinnet er valgfritt).

  Du kan navngi de eksporterte filene med titlene du har gitt dem i Bilder, med filnavnene eller med filnavn med løpende nummerering. Hvis du velger Fortløpende, kan du angi tekst som vises før hvert nummer (for eksempel, Bursdag01, Bursdag02, og så videre).

 5. Klikk på Undermappeformat-lokalmenyen, og velg hvordan du vil dele de eksporterte filene i mapper.

  Hvis du for eksempel eksporterer bilder fra flere forskjellige øyeblikk, kan du få Bilder til å eksportere hvert øyeblikk som en undermappe oppkalt etter øyeblikket. Velg Ingen for å eksportere bildene som enkeltfiler uten undermapper.

 6. Klikk på Eksporter.

 7. Velg hvor du vil arkivere de eksporterte bildefilene, og klikk deretter på Eksporter originaler.

Eksporter et bilde som et skrivebordsbilde

Du kan markere et bilde og bruke det som skrivebordsbilde.

 1. Marker bildene du vil eksportere.

 2. Klikk på Deling-knappen i verktøylinjen, og velg Angi skrivebordsbilde.

Eksporter videoer

Du kan eksportere videoer slik at du kan dele dem eller arbeide med dem i andre programmer. Når du eksportere en video, kan du velge filmkvaliteten og hvorvidt metadata som en tittel eller en beskrivelse inkluderes med den eksporterte filen.

 1. Marker videoene du vil eksportere.

 2. Velg Arkiv > Eksporter > Eksporter [antall] videoer.

 3. Klikk på Videokvalitet-lokalmenyen, og velg videoformatet for den eksporterte videoen.

  Eksporter original-dialogrute med eksportvalg.

  Standard definition (480p) er bra for en TV med standard oppløsning. Hvis lysbildeserien skal spilles på en TV eller skjerm med høy oppløsning, velger du et av high definition-formatene: 720p eller 1080p. 4K brukes for TV-er og skjermer med ultrahøy oppløsning.

 4. Klikk på Filnavn-lokalmenyen, og velg hvordan du vil navngi de eksporterte filene (dette trinnet er valgfritt).

  Du kan navngi de eksporterte filene med titlene du har gitt dem i Bilder, med filnavnene eller med filnavn med løpende nummerering. Hvis du velger Fortløpende, kan du angi tekst som vises før hvert nummer (for eksempel, Bursdag01, Bursdag02, og så videre).

 5. Klikk på Undermappeformat-lokalmenyen, og velg hvordan du vil dele de eksporterte filene i mapper.

  Hvis du for eksempel eksporterer videoer fra flere forskjellige øyeblikk, kan du få Bilder til å eksportere hvert øyeblikk som en undermappe oppkalt etter øyeblikket. Velg Ingen for å eksportere videoene som enkeltfiler uten undermapper.

 6. Klikk på Eksporter.

 7. Velg hvor du vil arkivere de eksporterte videofilene, og klikk deretter på Eksporter.

Tips: Hvis du er logget på iCloud og har slått på iCloud Drive, kan du eksportere videofiler til iCloud Drive og deretter få tilgang til dem fra alle Macer, iOS-enheter eller Windows-PC-er du har konfigurert med iCloud Drive. Hvis du vil vite mer, leser du Arkivere dokumenter med iCloud Drive.

Eksporter lysbildeserier

Du kan eksportere lysbildeserier du kan dele med andre. Når du eksporterer en lysbildeserie, oppretter Bilder en filmfil med videoformatet du velger.

 1. Klikk på en lysbildeserie under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Klikk på Eksporter i verktøylinjen, eller klikk på Arkiv-menyen og velg Eksporter > Eksporter bildeserie.

 3. Skriv inn et filnavn for lysbildeseriefilmen i Arkiver som-feltet.

 4. Klikk på Format-lokalmenyen, og velg en filtype for den eksporterte filmen.

  Standard definition (480p) er bra for en TV med standard oppløsning. Hvis lysbildeserien skal spilles på en TV eller skjerm med høy oppløsning, velger du et av high definition-formatene: 720p eller 1080p.

 5. Hvis du vil eksportere lysbildeseriefilmen til iTunes slik at du kan overføre den til en annen enhet, merker du av i avkrysningsruten Send automatisk til iTunes.

 6. Velg hvor du vil arkivere den eksporterte lysbildeseriefilmen, og klikk deretter på Arkiver.

Tips: Hvis du raskt vil eksportere en gruppe med bilder til skrivebordet, markerer du bildene du vil ha, og flytter deretter markeringsindikatoren øverst til høyre i vinduet til skrivebordet.

Markeringsindikator som viser tre markerte bilder.