macOS High Sierra

Opprett flere bildebiblioteker

Du kan opprette flere bildebiblioteker for å organisere bilder, albumer, og prosjekter (for eksempel bøker, kort eller kalendere), og deretter bytte mellom bibliotekene. Du kan for eksempel opprette separate bibliotek for personlige bilder og jobbilder. Eller, hvis du har barn som tar bilder, kan du ha deres bilder i et separat bibliotek.

Viktig: Hvis du bruker iCloud-bildebibliotek, må du huske på at kun bildene og videoene i systembildebiblioteket synkroniseres med iCloud. Sørg for å sikkerhetskopiere alle bildebibliotekene. (Les Sikkerhetskopier Bilder-biblioteket for mer informasjon.)

Åpne Bilder for meg

Opprett et nytt bildebibliotek

 1. Hvis Bilder er åpent, velger du Bilder > Avslutt Bilder.

 2. Hold nede Tilvalg-tasten og dobbeltklikk på Bilder-symbolet i Programmer-mappen (eller klikk på Bilder-symbolet i Dock) for å åpne Bilder.

 3. Velg Opprett nytt i Velg bibliotek-dialogruten.

 4. Skriv inn et biblioteknavn, og velg en plassering for biblioteket.

 5. Klikk på OK.

Veksle mellom bildebiblioteker

 1. Hvis Bilder er åpent, velger du Bilder > Avslutt Bilder.

 2. Hold nede Tilvalg-tasten og dobbeltklikk på Bilder-symbolet i Programmer-mappen (eller klikk på Bilder-symbolet i Dock) for å åpne Bilder.

 3. Gjør ett av følgende i Velg bibliotek-dialogruten:

  • Klikk på biblioteket du vil bruke, og klikk på Velg bibliotek.

  • Hvis biblioteket du vil ha, ikke vises i Velg bibliotek-dialogruten, klikker du på Annet bibliotek, navigerer dit biblioteket befinner seg, markerer det og klikker på Velg bibliotek.

Angi et bibliotek som systembildebiblioteket

Du kan bytte til et annet bibliotek og angi det som systembildebiblioteket. Hvis du vil ha informasjon om hva du må tenke på når du angir et annet systembildebibliotek, kan du lese Oversikt over systembildebiblioteket.

Angi gjeldende bibliotek som systembildebiblioteket:

 • Velg Bilder > Valg, klikk på Generelt, og klikk deretter på Bruk som systembildebibliotek.

Viktig: Hvis du bytter til et annet bibliotek, slår Bilder automatisk av alle iCloud-tjenester. Hvis du vil bruke iCloud-bildebibliotek, iCloud-bildedeling og Min bildestrøm med et nytt systembildebibliotek, må du slå på tjenestene på nytt i iCloud-panelet i Bilder-valg. Når du slår på iCloud-bildebibliotek etter at du har angitt et nytt systembildebibliotek, slås bildene som er lagret i iCloud sammen med bildene i det nye systembiblioteket. Når innholdet fra det nye systembildebiblioteket er lastet opp til iCloud, kan ikke bibliotekene adskilles igjen. Det er derfor lurt å tenke gjennom konsekvensene før du bytter systembildebibliotek.

Frigjør plass i Bilder-biblioteket

Hvis du slipper opp for lagringsplass på maskinen, varsler Bilder deg. Hvis du vil frigjøre mer plass, kan du slette bilder fra biblioteket.

ADVARSEL: Hvis du sletter bilder mens iCloud-bildebibliotek er slått på, slettes bildene fra iCloud og alle enhetene der iCloud-bildebiblioteket brukes.

 1. Marker bildene du vil slette, og trykk på Kommando-slettetast.

  Slettede filer flyttes til Nylig slettet-albumet, der de oppbevares i det antallet dager som vises. Du kan slette bilder umiddelbart fra Nylig slettet-albumet for å spare plass.

 2. Klikk på Nylig slettet-albumet i sidepanelet.

 3. Marker bildene du vil slette umiddelbart fra biblioteket, og klikk på Slett [antall] objekter.