macOS High Sierra

Legg til kart i en bildebok

Du kan legge til kart i bildebøker for å vise hvor bildene i boken ble tatt. Du kan legge til dine egne steder på et kart, og du kan endre hvordan kartet vises.

Åpne Bilder for meg

Legg til eller fjern et kart

 1. Klikk på en bok under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på siden der du vil legge til kartet.

 3. Klikk på Valg-knappen i verktøylinjen.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Legg til et kart: Velg en sidelayout som inkluderer et kart.

   Layoutvalg-vindu som viser kartlayouter.
  • Fjern et kart: Velg en annen sidelayout.

Rediger og endre plassering for et kart

 1. Klikk på en bok under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på siden som inneholder kartet, og marker deretter kartet.

  Viktig: Forsikre deg om at du markerer kartet, ikke siden.

 3. Klikk på Valg-knappen i verktøylinjen.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Endre kartstil: Klikk på Kart-lokalmenyen, og velg Standard, Hybrid eller Satellitt.

  • Vis eller skjul tekstetiketter for steder for bilder på kartet: Marker i eller fjern markeringen fra avkrysningsruten «Vis markøretiketter».

   Et kart i en bok med Valg-knappen under, og Kartvalg-vinduet åpent til høyre.
  • Zoom inn eller ut på kartet: Flytt Kartzoom-skyveknappen.

  • Endre plassering for kartet i rammen: Dra kartet opp, ned, til venstre eller til høyre.

Legg til, fjern og endre navn på stedsmarkører på et kart

Når du legger til et kart på en bokside, vises stedene som er tilknyttet bildene dine automatisk på kartet. Du kan legge til nye steder og legge til stedsmarkører på kartet.

 1. Klikk på en bok under Prosjekter i sidepanelet.

 2. Dobbeltklikk på siden som inneholder kartet, og marker deretter kartet.

  Viktig: Forsikre deg om at du markerer kartet, ikke siden.

 3. Klikk på Valg-knappen i verktøylinjen.

 4. Gjør ett av følgende:

  Et kart i en bok med Valg-knappen under, og Kartvalg-vinduet åpent til høyre.
  • Legg til en ny stedsmarkør: Klikk på Legg til-knappen (+). En stedsmarkør vises. Plasser markøren over stedsmarkøren, klikk og hold til den røde sirkelen forstørres, og flytt den deretter til ønsket plassering. Dobbeltklikk på stedsmarkørnavnet, og skriv inn et stedsnavn eller en beskrivelse.

  • Legg til et sted på et kart manuelt: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på et sted på kartet, og velg Slipp nål. En markør vises på kartet, og stedet vises i Steder-listen. Dobbeltklikk på navnet for den nye plasseringen, og skriv inn et navn eller en beskrivelse.

  • Fjern en stedsmarkør: Klikk for å markere et stedsnavn i Steder-listen (klikk på navnet, ikke i avkrysningsruten), og klikk deretter på Fjern-knappen (-).

  • Vis eller skjul en stedsmarkør: Merk av i eller opphev markeringen i avkrysningsruten ved siden av et stedsnavn.

  • Endre navn på et sted på kartet: Dobbeltklikk på stedsnavnet i Steder-listen, og skriv deretter inn et nytt navn.