macOS High Sierra

Grupper albumer i mapper

Du kan opprette mapper for å gruppere albumene dine. Du kan for eksempel opprette en mappe med navnet «Familiebilder» og plassere alle albumene med familiehendelser i den. Du kan også opprette mapper inne i andre mapper.

Miniatyrbilde av en mappe med bilder.

Åpne Bilder for meg

  1. Klikk på Mine albumer i sidepanelet.

  2. Velg Arkiv > Ny mappe.

  3. Skriv inn et navn for mappen.

  4. Flytt albumer til mappen.

    Tips: Hvis du vil opprette en mappe raskt, Tilvalg-flytter du ett eller flere albumer til et annet album. Bilder plasserer alle albumene i en ny mappe. Du kan også flytte andre albumer til den nye mappen.

Hvis du vil fjerne et objekt fra en mappe, holder du nede Kontroll-tasten mens du klikker du på objektet og velger deretter Flytt album ut av [mappenavn]. Hvis du vil slette en mappe, holder du nede Kontroll-tasten og klikker på mappen, velger Slett mappe, og klikker deretter på Slett.

Du kan ikke flytte delte albumer inn i en mappe.