dataserier

En dataserie er et sett med beslektede verdier som er plottet inn i et diagram.

Dataserier presenteres forskjellig i forskjellige diagramtyper:

  • Søylediagrammer og stolpediagrammer: En dataserie presenteres som en serie stolper med samme fyllfarge eller tekstur.

  • Linjediagrammer (kalles også grafer): En dataserie presenteres som en enkeltlinje.

  • Områdediagrammer: En dataserie presenteres som en områdefigur.

  • Sektordiagrammer og smultringdiagrammer Kun ett datasett (det første datapunktet i hver serie) presenteres i diagrammet.

  • Punktdiagrammer: To kolonner med data benyttes for å tegne verdier for én dataserie. Hvert par med verdier bestemmer plasseringen til ett datapunkt.

  • Boblediagrammer: Tre kolonner med data benyttes for å tegne verdier for én dataserie. Hver triol med verdier bestemmer plasseringen av og størrelsen på ett datapunkt (boble) – de to første verdiene (x og y) bestemmer plasseringen (eller koordinatene) for boblen, og den tredje verdien (z) bestemmer størrelsen på boblen.