sidepanel

Pages-vinduet har sidepaneler til venstre og høyre for dokumentet. Gjør ett av følgende for å vise dem:

  • Klikk på Vis meny-knappen i verktøylinjen, og velg deretter Sideminiatyrer, Innholdsfortegnelse eller Vis kommentarpanelet.

  • Klikk på Format-radioknappen i verktøylinjen for å vise formateringskontroller for det markerte objektet i dokumentet, for eksempel tekst, en figur eller et diagram.

  • Klikk på Dokument-radioknappen i verktøylinjen for å vise formateringskontrollene for dokumentet – angi sideretning og -størrelse, angi marger og legg til topptekst, bunntekst og dokumentinndelinger.

Merk: Hvis et sidepanel til høyre er åpent og du klikker på symbolet for sidepanelet i verktøylinjen, lukkes det.