verktøylinje

Verktøylinjen er raden med knapper over dokumentet i Pages-vinduet. Klikk på knappene for å se valg for å sette inn objekter som figurer, diagrammer og tabeller, for å åpne og lukke sidepaneler, for å vise eller skjule sideminiatyrer og mer.

Menylinjen øverst på skjermen med menyene Apple, Pages, Arkiv, Rediger, Sett inn, Format, Ordne, Vis, Del, Vindu og Hjelp. Under er det et åpent Pages-dokument med verktøylinjeknapper øverst for Vis, Zoom, Legg til side, Sett inn, Tabell, Diagram, Tekst, Figur, Medier og Kommentar.

Du kan tilpasse verktøylinjen ved å endre hvilke knapper som vises, og hvordan de er ordnet. Hvis du ikke ser en knapp som er omtalt i instruksjonene, kan knappen ha blitt fjernet. Du kan legge den til igjen ved å tilpasse verktøylinjen på nytt.

Verktøylinjen tilpasses ved å velge Vis > Tilpass verktøylinje (fra Vis-menyen øverst på skjermen).

Tips: Menylinjen øverst på skjermen (over Pages-vinduet) inneholder noen menyer som har samme navn som knapper i verktøylinjen. Disse menyene inneholder ikke alltid de samme alternativene som objektene på verktøylinjen. I de fleste tilfeller er det mange flere kommandoer på menyene i menylinjen enn det som er tilgjengelig fra verktøylinjen.