marker tekst

Hvis teksten ligger i en tabellcelle, må du klikke på cellen før du kan markere teksten.

  • Marker ett eller flere tegn: Klikk foran det første tegnet, og dra over tegnene du vil markere.

  • Marker et ord: Dobbeltklikk på ordet.

  • Marker et avsnitt: Trippelklikk i avsnittet.

  • Marker et objekt i en liste: Klikk på punkttegnet, tallet eller bokstaven.

  • Marker et tekstområde: Klikk foran det første tegnet, og hold deretter nede Skift-tasten på tastaturet og klikk ved slutten av teksten du vil markere. Du kan markere kun noen få tegn eller en stor mengde tekst over mange avsnitt eller sider.

Merk: Hvis du trykker på plassholdertekst, blir hele tekstblokken markert.