tekstbehandlingsdokument

Tekstbehandlingsdokumenter, for eksempel rapporter eller brev, inkluderer hovedsaklig tekst. Disse dokumentene har et brødtekstområde der du skriver inn tekst, og tekst flyter fra en side til den neste. Nye sider opprettes automatisk når det trengs.

Hvis du vil se om et dokument er konfigurert for sidelayout, markerer du tekst, og trykker deretter på Sett inn-knappen i snarveislinjen over tastaturet. Hvis Sideskift er et av valgene du ser, betyr det at det er et tekstbehandlingsdokument.