marker tekst

Hvis teksten ligger i en tabellcelle, må du trykke på cellen før du kan markere teksten.

  • Marker et ord: Dobbelttrykk på den.

  • Marker et avsnitt: Trippeltrykk i avsnittet.

  • Marker et objekt i en liste: Trykk på punkttegnet, tallet eller bokstaven.

  • Marker et tekstområde: Dobbelttrykk på et ord, og flytt gripepunktene for å inkludere et større eller mindre tekstområde. Flytt håndtaket forbi slutten av et avsnitt for å ta med alle formateringstegn (kalles også usynlige tegn).

    Gripepunkter i begge ender av et markert ord.

Merk: Hvis du trykker på plassholdertekst, blir hele tekstblokken markert.

På iPad kan du også flytte to fingre over tastaturet for å flytte innsettingspunktet, og deretter trykke én gang på tastaturet for å markere et ord og to ganger for å markere et avsnitt.