sidelayoutdokument

Et sidelayoutdokument er som et lerret hvor du kan legge til tekst i tekstruter, bilder og andre objekter, og deretter ordne objektene på siden slik du vil. Nye sider må legges til manuelt. Sidelayoutdokumenter brukes hovedsakelig til å opprette dokumenter med en mer tilpasset design, for eksempel nyhetsbrev eller plakater.

Hvis du vil se om et dokument er konfigurert for sidelayout, markerer du tekst, og trykker deretter på Sett inn-knappen i snarveislinjen over tastaturet. Hvis Sideskift er et av valgene du ser, betyr det at det er et tekstbehandlingsdokument, ikke et sidelayoutdokument.