verktøylinje

Verktøylinjen er raden med knapper som vises over regnearket i Numbers-vinduet. Klikk på knappene for å se valg for å sette inn objekter som for eksempel figurer, diagrammer og tabeller, for å åpne og lukke sidepanelet, for å vise søk og erstatt og mer.

Menylinjen øverst på skjermen med menyene Apple, Numbers, Arkiv, Rediger, Sett inn, Format, Ordne, Vis, Del, Vindu og Hjelp. Under menylinjen er det et åpent Numbers-regneark med verktøylinjeknapper øverst for Vis, Zoom, Legg til kategori, Sett inn, Tabell, Diagram, Tekst, Figur, Medier og Kommentar.

Du kan tilpasse verktøylinjen – endre hvilke knapper som vises, og rekkefølgen på dem – ved å velge Vis > Tilpass verktøylinje fra Vis-menyen øverst på skjermen.

Hvis du ikke ser en knapp som er omtalt i instruksjonene, kan knappen ha blitt fjernet hvis verktøylinjen er blitt tilpasset. Du kan legge den til igjen ved å tilpasse verktøylinjen på nytt.

Menylinjen øverst på skjermen (over Numbers-vinduet) inneholder noen menyer som har samme navn som knapper i verktøylinjen. Disse menyene inneholder ikke alltid de samme alternativene som objektene på verktøylinjen. I de fleste tilfeller er det mange flere kommandoer på menyene i menylinjen enn det som er tilgjengelig fra verktøylinjen.