sidepanel

Sidepanelet er området til høyre for regnearket som viser enten Format-inspektøren eller Organiser-kontrollene.

  • Format: Klikk på Format-radioknappen i verktøylinjen for å vise formateringskontroller for det som er markert i regnearket, som tekst, en tabell, et diagram eller en figur. Klikk på fanene øverst i sidepanelet for å se flere kontroller.

  • Organiser: Klikk på Organiser-radioknappen i verktøylinjen for å vise kontroller for oppretting av sorteringsregler, filtrering og kategorier for regnearket.

Hvis sidepanelet til høyre er åpent og du klikker på knappen i verktøylinjen for de aktive kontrollene, lukkes sidepanelet. Hvis for eksempel Format-knappen er markert (med Format-kontrollene i sidepanelet) og du klikker på Format-radioknappen, lukkes hele sidepanelet. Hvis du klikker på Organiser-radioknappen, holdes sidepanelet åpent og bytter til Organiser-kontrollene.