Kontroll-klikk

Trykk på Kontroll-tasten på tastaturet når du klikker på et objekt på skjermen, for å åpne en snarveismeny med kommandoer, alternativer og innstillinger.