Mail-sidepanel

Mail-sidepanelet viser postkasser, mapper og flaggede objekter for e-postkontoene du bruker i Mail. Hvis du ikke ser sidepanelet, klikker du på Postkasser i Favorittlinjen eller velger Vis > Vis postkasseliste.

Hvis du ikke ser en e-postkonto du forventer i sidepanelet, velger du Mail > Valg, klikker på Kontoer, klikker på Kontoinformasjon og forsikrer deg om at kontoen er aktivert.