meldingshode

Den delen av en e-postmelding som kommer før innholdet eller teksten i en melding. Hele meldingshodet for en melding inkluderer detaljert informasjon om e-posttjenerne og protokollene som ble brukt til å rute meldingen. De fleste e-postprogrammer, inkludert Mail, viser en forkortet versjon – vanligvis avsender, mottakere, dato og emne.

Du kan flytte markøren rundt meldingshodeområdet i meldinger du mottar, for å gjøre avsenderen til en VIP og for å vise knapper du kan bruke til å slette, besvare og videresende en melding og håndtere vedlegg.

Et meldingshode som viser en stjerne ved siden av avsenderens navn for å gjøre avsenderen til en VIP, og knapper for å slette, svare på og videresende en melding, og for å håndtere vedlegg.

Når du sender e-postmeldinger, kan du legge til objekter i meldingshodeområdet, for eksempel et Prioritet-felt. Klikk på Meldingshodefelt-knappen i det nye meldingsvinduet.