postkasse

En mappe som brukes til å oppbevare og organisere e-postmeldinger. Hver e-postkonto du bruker i Mail har et sett med standardpostkasser – for eksempel Innboks, Sendt, Utkast og Papirkurv. Mail-sidepanelet viser postkassene for hver konto, i tillegg til postkasser du oppretter. Hvis du ikke ser sidepanelet, klikker du på Postkasser i Favorittlinjen eller velger Vis > Vis postkasseliste.

Postkasser på Macen er lokale, noe som betyr at du kun kan få tilgang til dem på Macen. De vises i På maskinen-delen i Mail-sidepanelet. Postkasser på en kontos e-posttjener kan du få tilgang til på en hvilken som helst datamaskin der du bruker kontoen. De vises i kontodelen i sidepanelet.

I Mail kan du opprette noe som kalles en smart postkasse. Ved hjelp av kriterier du angir, viser en smart postkasse alle meldinger som samsvarer med kriteriene, uavhengig av postkassen der meldingen befinner seg.