marker objekter

Hvis du vil markere ett eller flere objekter – for eksempel kontakter, e-postmeldinger, filer, mapper eller bilder – gjør du ett av følgende:

  • Marker et objekt: Flytt markøren over objektet, og klikk på det.

  • Marker flere objekter: Trykk og hold på Kommando-tasten, og klikk på objektene.

  • Marker flere objekter ved siden av hverandre: Klikk på det første objektet du vil markere, hold Skift-tasten nede, og klikk deretter på det siste objektet.

    Du kan også klikke i nærheten av det første objektet, holde nede knappen på styreflaten eller musen, og deretter flytte markøren over alle objektene.