macOS High Sierra

Disker som kan brukes sammen med Time Machine

Du kan bruke Time Machine sammen med Time Capsule-enheter og USB-, FireWire- og Thunderbolt-disker. Disken kan kobles direkte til Macen eller befinne seg i et nettverk. Hvis en disk har partisjoner, kan du bruke en av partisjonene som sikkerhetskopidisk.

Time Machine kan ikke sikkerhetskopiere til iPhone, iPad eller iPod, eller til en disk som er formatert for Windows. Hvis du kobler til en disk som er formatert for Windows, kan den bli reformatert (noe som sletter alle data permanent) til et Mac-format og brukes som en sikkerhetskopidisk.

Det vanligste formatet for en Time Machine-sikkerhetskopidisk er Mac OS Extended (journalført), men Time Machine støtter også formatene Mac OS Extended (Case-sensitive, journalført) og Xsan.

Viktig: Du kan sikkerhetskopiere fra en HFS+- eller APFS-formatert disk til en HFS+-disk. Imidlertid kan ikke Time Machine sikkerhetskopiere til en APFS-formatert disk. Hvis du velger en sikkerhetskopidisk som er formatert som APFS, tilbyr Time Machine å reformatere den som HFS+.

Hvis disken bruker MBR-partisjonstypen (Master Boot Record), er det mulig at noen partisjoner ikke vil være tilgjengelige for bruk sammen med Time Machine.

Hvis sikkerhetskopidisken er på et nettverk, kan nettverkstjeneren bruke SMB-fildeling (Server Message Block). Macen må være tilkoblet SMB-tjeneren når du konfigurerer Time Machine. Etter at du velger nettverksdisken i Time Machine-valg, kobler Time Machine seg automatisk til disken når det er på tide å sikkerhetskopiere eller gjenopprette dataene dine.

Merk: Noen SMB- og AFP-disker fra andre produsenter enn Apple har ikke støtte for Time Machine. Hvis nettverket bruker en SMB- eller AFP-disk, men disken ikke vises i listen over tilgjengelige enheter for Time Machine-sikkerhetskopier, kontakter du produsenten av disken.