macOS High Sierra

Hvis du ikke kan dele dataskjermer

Hvis du har problemer med å dele skjermen med en annen Mac eller vise en delt skjerm på Macen din, er det flere ting du kan prøve.

 • Kontroller at skjermdeling eller ekstern administrering er aktivert og at du har angitt delingsrettigheter på Macen du vil dele skjermen til. Les Konfigurer og bruk skjermdeling.

 • Hvis du prøver å dele skjermen til en annen Mac, åpner du Deling-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Deling) på den Macen og forsikrer deg om at du står på listen over brukere som har tillatelse til å dele skjermen.

  Åpne Deling-valgpanelet for meg

 • Forsikre deg om at ingen av Macene er i dvalemodus. Endre om nødvendig dvaleinnstillingene i Strømsparing-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Strømsparing).

  Åpne Strømsparing-valgpanelet for meg

 • Hvis du bruker Fjerntilgang til min Mac til skjermdeling, må du forsikre deg om at funksjonen er aktivert på begge datamaskinene. Les Fjerntilgang til min Mac til å dele skjermen.

 • Kontroller at begge maskinene er tilkoblet det samme nettverket. Hvis du deler skjermer ved hjelp av Fjerntilgang til min Mac, må du forsikre deg om at begge maskinene har Internett-forbindelse.

  Kontroller forbindelsen ved å åpne Nettverk-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Nettverk). Indikatoren ved siden av den typen nettverkstilkobling du bruker, skal være grønn.

  Åpne Nettverk-valgpanelet for meg