macOS High Sierra

Nullstill utskriftssystemet

Hvis du ikke kan skrive ut til en skriver, og du har prøvd alle andre mulige løsninger, kan du nullstille utskriftssystemet. En slik nullstilling fjerner alle skrivere fra skriverlisten, sletter informasjon om alle fullførte utskriftsjobber og sletter alle skriverinnstillinger.

Viktig: Først kan du prøve andre problemløsingsteknikker i Løs problemer som kan oppstå ved utskrift.

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere.

    Åpne Skriver og skannere-valgpanelet for meg

  2. Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker i listen til venstre, og velg deretter «Nullstill utskriftssystem» fra menyen som vises.

    Når du har nullstilt utskriftssystemet, er listen over skrivere i Skrivere og skannere-valgpanelet tom.

  3. Legg til skrivere på nytt.