macOS High Sierra

Finder-valg

Bruk Finder-valg til å angi innstillinger for Finder-vinduer, filendelser og papirkurven.

Hvis du vil vise Finder-valg, klikker du på Finder-symbolet i Dock og velger deretter Finder > Valg.

En blå pil som peker på Finder-symbolet til venstre i Dock.

Generelt

Vis følgende objekter på skrivebordet

Marker objektene du vil vise på skrivebordet.

Nye Finder-vinduer viser

Velg hvilken mappe som skal vises når du åpner et nytt Finder-vindu.

Åpne mapper i faner i stedet for i nye vinduer

Velg hva som skjer når du holder nede Kommando-tasten og dobbeltklikker på en mappe.

 • Når det er markert: Mapper åpner i faner.

 • Når det ikke er markert: Mapper åpner i vinduer.

Etiketter

Vis følgende etiketter i sidepanelet

Tilpass etikettene du ser i sidepanelet i Finder.

 • Vis en etikett i sidepanelet: Marker avkrysningsruten ved siden av etiketten.

 • Endre en etikettfarge: Klikk på fargen ved siden av etiketten , og velg deretter en ny farge.

 • Endre navnet for en etikett: Klikk på etiketten, klikk på etikettens navn, og skriv deretter inn et nytt navn.

 • Opprett en ny etikett: Klikk på Legg til-knappen .

 • Slett en etikett: Marker etiketten, og klikk deretter på Fjern-knappen .

Favorittetiketter

Tilpass etikettene du ser i snarveismenyen som vises når du holder nede Kontroll-tasten mens du klikker på en fil.

 • Legg til en etikett: Marker den i listen over Favorittetiketter-delen, og flytt den deretter over etiketten du vil erstatte. Du kan ha opptil sju etiketter i snarveismenyen.

 • Fjern en etikett: Flytt etiketten ut av Favorittetiketter-delen til du ser Fjern-symbolet .

Hvis du vil ha mer informasjon om etiketter, leser du Bruk etiketter til å organisere filer.

Sidepanel

Vis følgende objekter i sidepanelet

Marker objektene du vil vise i sidepanelet i Finder.

Disse objektene vises også i Åpne- og Arkiver-dialogruter.

Avansert

Vis alle filendelser

En filendelse – punktumet etterfulgt av noen bokstaver eller ord du ser på slutten av enkelte filnavn (for eksempel .jpg) – identifiserer filtypen. Denne innstillingen gjelder de fleste, men ikke alle, filenavn.

 • Når det er markert: Alle filendelser vises, selv for filer som har «Skjul filendelse» markert.

 • Når det ikke er markert: Filendelser vises eller skjules basert på de enkelte «Skjul filendelse»-innstillingene.

Vis advarsel før endring av filendelse

Vis en advarsel hvis du prøver å endre en filendelse ved en feiltagelse. Du bør vanligvis ikke endre filendelser.

Vis advarsel før tømming av papirkurv

Vis en advarsel slik at du ikke sletter objekter i papirkurven ved en feiltagelse.

Fjern objekter fra Papirkurven etter 30 dager

Fjern objekter permanent 30 dager etter at de har blitt flyttet til Papirkurven.

Behold mapper øverst ved sortering etter navn

List opp mapper i alfabetisk rekkefølge først, og deretter filer alfabetisk ved sortering etter navn.

Når et søk utføres

Velg hva du vil søke etter som standard når du bruker søkefeltet i Finder-vinduer. Du kan søke gjennom hele Macen, mappen som allerede er åpen, eller området du anga sist du søkte ved hjelp av et Finder-vindu.

Hvis du vil se flere måter å tilpasse Finder-vinduer på, kan du se Tilpass verktøylinjen og sidepanelet i Finder.