macOS High Sierra

Hør Macen lese varselmeldinger høyt

Du kan få Macen til å lese teksten i dialogruter og varselmeldinger høyt, og til å si fra når et program krever at du skal utføre en handling.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Tale.

  Åpne Tale-panelet for meg

 2. Marker «Aktiver annonseringer», og klikk deretter på Valg for å angi alternativer:

  • Stemme: Angir om varselmeldinger leses opp med systemstemmen eller en annen stemme.

  • Uttrykk: Angir hvilket uttrykk maskinen skal lese opp før varselmeldingen. Standardinnstillingen er at navnet på programmet varselmeldingen gjelder, leses opp før meldingen.

  • Forsinkelse: Angir hvor mange sekunder du vil at Macen skal vente før den leser opp varselmeldingen.

 3. Klikk på OK.

Hvis du vil slå av denne funksjonen, fjerner du markeringen for «Aktiver annonseringer».

Du kan også bruke VoiceOver, talegrensesnittet for macOS, hvis du vil høre beskrivelser av objektene på skjermen og kontrollere Macen ved hjelp av tastaturet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Hjelp for VoiceOver.