macOS High Sierra

Måter å vise objekter i Finder-vinduer på

Det finnes fire måter å vise objekter i et Finder-vindu på: som symboler, i en liste, i kolonner eller i Cover Flow-visning. Bruk Vis-knappene øverst i Finder-vinduet for å velge en visning:

Vis-knappene i et Finder-vindu.

I de fire visningene finnes det ytterligere måter å tilpasse hvordan objektene vises på.

Sorter objekter, organiser symboler og endre størrelsen på kolonner

Innstillingene dine for å sortere og ordne objekter i en mappe gjelder inntil du endrer dem. Hvis du for eksempel sorterer Dokumenter-mappen etter Dato lagt til, sorteres den etter Dato lagt til neste gang du viser Dokumenter-mappen.

 • Sorter objekter: Velg Vis > Vis visningsvalg i en visning, klikk på Sorter etter-lokalmenyen, og velg deretter sorteringsrekkefølgen, som Dato endret eller Navn. Flytt markøren over kolonnenavnet du vil sortere etter i listevisning og Cover Flow, og klikk deretter på det. Klikk på kolonnenavnet på nytt for å reversere sorteringsrekkefølgen.

 • Organiser objekter: Klikk på Ordne-knappen i en hvilken som helst visning. Velg deretter et alternativ, for eksempel Dato opprettet eller Størrelse.

 • Hold mappene øverst: Når du sorterer etter navn, kan du beholde mappene (i alfabetisk rekkefølge) øverst i listen. Velg Finder > Valg, klikk på Avansert, og marker deretter avkrysningsruten «Behold mapper øverst ved sortering etter navn».

 • Rydd opp i symboler: I symbolvisning velger du Vis > Rydd opp.

 • Endre størrelse på kolonner: I listevisning, kolonnevisning og Cover Flow flytter du på linjen mellom kolonneoverskriftene.

  Hvis du vil utvide en kolonne slik at alle filnavn vises i full lengde, dobbeltklikker du på kolonneskilleren.

 • Vis eller skjul kolonner: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på en kolonne i listevisning eller Cover Flow for å vise alle tilgjengelige kolonner. Velg et kolonnenavn for å vise eller skjule det (synlige kolonner har et hakemerke ved siden av navnet).

Tilpass symbol-, liste-, kolonne- eller Cover Flow-visning ytterligere

Du kan tilpasse hver visning slik det passer deg. Du kan for eksempel endre tekststørrelsen på filnavn, og i enkelte visninger kan du endre størrelsen på filsymboler.

 1. Åpne et Finder-vindu, marker mappen du vil endre, og klikk deretter på en Vis-knapp: symbol, liste, kolonne eller Cover Flow.

 2. Velg Vis > Vis visningsvalg, og angi deretter innstillingene du vil ha.

  • Angi at mappen alltid skal åpnes i denne visningen: Marker «Åpne alltid i»-avkrysningsruten.

  • Angi at undermappene også alltid skal åpnes i denne visningen: Marker «Bruk»-avkrysningsruten.

   Hvis en undermappe åpnes i en annen visning, markerer du undermappen, velger Vis > Vis visningsvalg og opphever markeringen for både «Åpne alltid i…» og «Bruk…». Avkrysningsrutene må være markert for hovedmappen og umarkert for undermappen.

  • Angi valg for symbolvisning: Endre symbolstørrelse, rutenettavstand, tekststørrelse og annet.

   Et vindu som viser valg for symbolvisning.
  • Angi valg for listevisning eller Cover Flow-visning: Endre symbolstørrelse, tekststørrelse, hvilke kolonner som skal vises, og annet. (Valgene er de samme for listevisning og flow-visning.)

   Et vindu som viser valg for listevisning og Cover Flow-visning.
  • Angi valg for kolonnevisning: Endre tekststørrelse og om symboler eller en forhåndsvisningskolonne skal vises. Alle kolonnene viser det du har valgt.

   Et vindu som viser valg for kolonnevisning.
 3. Hvis du vil bruke disse innstillingene for alle Finder-mapper som bruker denne visningen, klikker du på Bruk som standard. Bruk som standard-knappen er ikke synlig i kolonnevisningen.

  Hvis du for eksempel angir innstillinger for symbolvisning og deretter klikker på Bruk som standard, vil alle mapper som bruker symbolvisning, vises med samme innstillinger.

Hvis du alltid vil vise Bibliotek-mappen, velger du Gå > Hjem for å åpne Hjem-mappen, velger Vis > Vis visningsvalg og deretter markerer avkrysningsruten Vis bibliotekmappe.