macOS High Sierra

Konfigurer Bluetooth-deling

Bruk Bluetooth-panelet i Deling-valgpanelet for å kontrollere hvordan Mac håndterer filer som utveksles mellom Bluetooth-enheter (for eksempel en Android-telefon). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Del filer ved hjelp av Bluetooth.

Tips: Du kan dele filer mellom Macer og iOS-enheter med AirDrop, Handoff eller iCloud.

 1. Åpne Deling-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Deling).

  Åpne Deling-valgpanelet for meg

 2. Marker Bluetooth-deling-avkrysningsruten, og angi følgende alternativer:

  • Når objekter mottas: Velg Ta imot og arkiver for å arkivere alle objekter som sendes til Macen din, velg Ta imot og åpne for å åpne objektene eller velg «Spør hva som skal skje» hvis du vil bestemme hva som skal skje hver gang en fil sendes. Hvis du ikke vil motta noen objekter som sendes til Macen, velger du «Tillat aldri».

  • Mappe for mottatte objekter: Velg mappen der du vil arkivere de mottatte filene. Standardmappen er Nedlastinger-mappen. Velg Annet for å velge en annen mappe.

  • Når andre enheter navigerer: Velg Tillat alltid for å la andre enheter navigere på Mac, eller velg Spør hva som skal skje hvis du manuelt vil bestemme hva som skal skje hver gang en enhet prøver å navigere på Macen. Hvis du ikke vil at andre enheter skal navigere på Macen, velger du «Tillat aldri».

  • Mapper andre kan navigere i: Velg mappen på Macen som andre enheter kan navigere i. Standardmappen er Felles-mappen. Velg Annet for å velge en annen mappe.