macOS High Sierra

Hvis du ikke finner Wi-Fi i Nettverk-valgpanelet

Hvis maskinen støtter trådløse forbindelser, men du ikke ser Wi-Fi i Nettverk-valgpanelet, er det mulig at Wi-Fi-tjenesten ikke er konfigurert.

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Nettverk.

    Åpne Nettverk-valgpanelet for meg

  2. Klikk på Legg til-knappen nederst i listen.

  3. Klikk på Grensesnitt-lokalmenyen, og velg deretter Wi-Fi.

  4. Skriv inn et navn for tjenesten, og klikk deretter på Opprett.

    Tjenesten kalles som standard Wi-Fi, men du kan gi den et hvilket som helst navn.

  5. Angi innstillinger for Wi-Fi-tjenesten, for eksempel nettverksnavnet, og klikk på Avansert for å angi andre innstillinger.

  6. Hvis du vil endre hvilken tjeneste maskinen skal bruke først når flere tjenester er aktive, klikker du på Handling-lokalmenyen , velger Angi tjenesterekkefølge og flytter nettverkstjenestene i listen i ønsket rekkefølge.