macOS High Sierra

Avslutt programmer

Det er enkelt å avslutte et program eller sikre at programmer ikke åpnes på nytt når du starter Macen på nytt.

Tips: Du kan ha flere programmer åpne samtidig – du trenger ikke å avslutte programmer når du er ferdig med å arbeide i dem.

Avslutt et program

  • Når programmet er aktivt, går du til menylinjen og velger [Programnavn] > Avslutt Program. For eksempel Mail > Avslutt Mail.

    Merk: Når du klikker på den røde lukkeknappen øverst til venstre i et programvindu, lukkes vinduet, men programmet forblir åpent. Du finner mer informasjon under Administrer vinduer på skrivebordet.

Angi at alle programvinduer skal lukkes når programmer avsluttes

Standardinnstillingen er at når du åpner et program på nytt, åpnes alle vinduene som var åpne da du avsluttet programmet. Hvis du ikke vil at vinduene skal åpne seg på nytt, kan du angi at de skal lukkes når du avslutter programmet.

Avslutt alle programmer når du starter maskinen på nytt, slår den av eller logger av

  1. Velg Apple-menyen, og velg deretter Omstart, Slå av eller Logg av. Hvis du vil lære om andre metoder for å starte på nytt, slå av eller logge av, kan du lese Logg deg av, sett i dvalemodus, start på nytt og slå av.

  2. I dialogruten som vises, fjerner du markeringen for «Åpne vinduene igjen ved neste pålogging».

Hvis et program ikke avsluttes som ventet, kan du tvinge det til å avslutte (du kan miste uarkiverte endringer). Velg Apple-menyen > Tvungen avslutning, marker programmet i dialogruten som vises, og klikk deretter på Avslutt.