macOS High Sierra

Hvis Bluetooth-hodetelefonene ikke virker

Hvis det oppstår problemer ved bruk av Bluetooth-hodetelefoner, kan du prøve følgende.

  • Forsikre deg om at hodetelefonene er slått på og innenfor rekkevidde.

  • Forsikre deg om at hodetelefonene er koblet til Macen. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Bluetooth. Kontroller om hodetelefonene er i listen med enheter.

    Åpne Bluetooth-valgpanelet for meg

    Hvis hodetelefonene ikke er i listen, kan du prøve å koble dem til på nytt. Les dokumentasjonen som fulgte med hodetelefonene, for informasjon om tilkobling til Macen.

  • Forsikre deg om at hodetelefonene er fulladet eller har nye batterier.