Finder-sidepanelet

Finder-vinduer har et sidepanel med objekter som du bruker ofte, som mapper, disker og etiketter.

Ifølge standardinnstillingen er sidepanelet delt inn i fem deler.

Favoritter

Inneholder de objektene du bruker oftest, som AirDrop, Programmer-mappen, Dokumenter-mappen og iCloud Drive. Du kan legge til andre mapper ved å dra dem til Favoritter-delen.

iCloud

Inkluderer objekter som automatisk arkiveres i iCloud Drive, og, når du slår på Skrivebord og Dokumenter i iCloud, Skrivebord- og Dokumenter-mappene i iCloud.

Merk: Hvis du ikke slår på Skrivebord og Dokumenter i iCloud, vises ikke iCloud-delen.

Enheter

Inneholder symboler som representerer datamaskinens disker, disker som er tilkoblet Macen og eventuelle tilgjengelige optiske stasjoner.

Delt

Her finner du en liste over delte datamaskiner og tjenere på lokale nettverk, inkludert AirPort-enheter og Time Capsule-enheter. Hvis det er flere delte maskiner og tjenere enn det er plass til i sidepanelet, klikker du på Alle for å se hele listen.

Hvis du ikke ser en Delt-del, har ikke datamaskinen funnet noen tjenere på det lokale nettverket.

Etiketter

Gir rask tilgang til alle objekter som har en spesifikk etikett. Klikk på en etikett for å se filer som har etiketten.

Du kan tilpasse Finder-sidepanelet når som helst. I Finder velger du Finder > Valg og klikker på Sidepanel eller Etiketter.