stabler

En stabel er en mappesnarvei i Dock. Den gir deg rask direktetilgang til filene i en mappe. En stabel kan inneholde alt som er mulig å plassere i en mappe. Når du klikker på en stabel, åpner den seg. Du kan flytte objekter inn og ut av stabler, akkurat som du gjør med vanlig mapper.

Som standard inneholder Dock en Nedlastinger-stabel, slik at du enkelt får tilgang til objekter du laster ned fra Internett, mottar som vedlegg eller mottar via AirDrop. Du kan legge til flere stabler ved å dra mapper inn til høyre for skillelinjen i Dock.

Hvis du foretrekker å vise en stabel som en mappe, holder du nede Kontroll-tasten mens du klikker på stabelens symbol i Dock og velger Vis som mappe.