gjestebrukere

Midlertidige brukere av Macen. Du kan angi et valg i Brukere og grupper-valgpanelet for å tillate at gjestebrukere logger på Macen, slik at du ikke trenger å legge til hver gjest som en enkeltbruker. Du kan bruke foreldrekontroll til å angi restriksjoner slik at gjester kun har tilgang til objektene du vil dele.

  • Gjester trenger ikke passord for å logge på.

  • Gjester kan ikke endre bruker- eller maskininnstillinger.

  • Gjester kan ikke logge seg på eksternt når ekstern pålogging er slått på i Deling-valgpanelet.

Filer som er opprettet av en gjest, lagres i en midlertidig mappe, men denne mappen og innholdet i den slettes når gjesten logger av.

Gjestetilgang fungerer med Finn Mac-funksjonen i iCloud for å hjelpe deg med å finne Macen hvis du mister den. Du kan finne Macen hvis noen finner den, logger seg på som gjest og deretter bruker Safari til å gå på Internett.

Merk: Hvis FileVault er slått på, kan gjester kun bruke Safari, og har ikke tilgang til den krypterte disken eller til å opprette filer.