Finder

Finder kjennetegnes ved det blå smilefjes-symbolet og er Macens hjemmebase. Du bruker det brukes til å organisere og få tilgang til nesten hva som helst på Macen, inkludert dokumenter, bilder, filmer og alle andre filer du har.

Hvis du vil åpne et Finder-vindu, klikker du på Finder-symbolet i Dock. Hvis du vil gå til Finder uten å åpne et vindu, klikker du på skrivebordet.

En blå pil som peker på Finder-symbolet til venstre i Dock.