Safari-forslag

Safari-søk inkluderer Safari-forslag fra Internett, iTunes, App Store, filmvisninger på kino, steder i nærheten og annet.

Når du har Safari-forslag aktivert i Safari, vil søkene dine, Safari-forslagene du velger, og tilknyttet bruksdata bli sendt til Apple. Hvis du har slått på Stedstjenester på Macen, vil den omtrentlige plasseringen til Macen på søketidspunktet bli sendt til Apple når du gjør et søk i Safari med Safari-forslag aktivert. For å gi deg mer relevante musikk- og videoforslag, hvis Macen har tilgang til musikk- eller videoabonnementstjenester, kan informasjon som navnene på abonnementstjenestene og abonnementstypene bli sendt til Apple. Kontonavnet, kontonummeret og passordet vil ikke bli sendt til Apple. Plassering, søkeord og bruksinformasjon som sendes til Apple, blir kun brukt av Apple til å gjøre Safari-forslag mer nøyaktige og til å forbedre andre Apple-produkter og -tjenester.

Hvis du ikke vil at Safari-søkene dine og bruksdata for Safari-forslag skal sendes til Apple, kan du slå av Safari-forslag i Safari. Bare gå til Safari > Valg, klikk på Søk, og fjern deretter markeringen i avkrysningsruten for Safari-forslag.

Du kan slå av Stedstjenester for Safari-forslag i Sikkerhet og personvern-valgpanelet i Systemvalg på Macen ved å klikke på Personvern-fanen, markere Stedstjenester, velge Detaljer ved siden av Systemtjenester og deretter fjerne markeringen for Stedsbaserte forslag. Hvis du slår av Stedstjenester på Macen, vil ikke din nøyaktige plassering sendes til Apple. For å gi deg relevante søketreff, kan det hende at Apple bruker IP-adressen til Internett-tilkoblingen din for å finne ut omtrent hvor du befinner deg.

Ved å bruke disse funksjonene, sier du deg enig i og samtykker i Apples og dets datterselskapers og agenters overføring, innsamling, vedlikehold, behandling og bruk av denne informasjonen som beskrevet over.

Informasjon som innhentes av Apple, blir behandlet i henhold til Apples retningslinjer for personvern, som du kan lese på www.apple.com/no/privacy. Ikke alle funksjoner for Safari-forslag er tilgjengelige på alle språk eller i alle områder, og enkelte funksjoner for Safari-forslag kan variere etter område.