flytt og slipp

Du kan flytte og slippe for å gjøre så å si alt på Macen: flytte filer og mapper til nye plasseringer, legge til et bilde i en e-postmelding eller flytte en del av en tekst i et dokument. Du kan også flytte objekter til Dock eller sidepanelet i et Finder-vindu, slik at du får enklere tilgang til dem.

For å flytte et objekt, markerer du det, og trykker og holder nede museknappen eller styreflateknappen mens du flytter det til en ny plassering. Slipp for å legge objektet på plass.