program-, fil- og mappealiaser

Et alias for et program, en fil eller en mappe er en liten fil som er en kobling til originalobjektet. Når du oppretter et alias for et objekt, flyttes ikke originalobjektet. Når du åpner et alias, åpnes originalobjektet. Hvis du flytter eller endrer navn på originalobjektet, vil fortsatt aliaset klare å åpne objektet.

Objektene i Dock er aliaser. Objektene som du legger til i Finder-sidepanelet, er også aliaser.